DrayTek Ext

DrayTek Ext

DrayTek Ext

Tổng quan

USB, (Dùng máy đơn)

 • Phacmarcy
  VFS
 • donuts
  Emec
  Avery
 • Bobby Brewers
  paris
 • vnuni
  Starcafe
  SCSC
 • Phu Thai
  DAFC
 • samsung
  Burgurking
 • Fujisu
  aeon
  cinebox
 • guardian
  popeyes
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)