D-LINK DWA 140

D-LINK DWA 140

D-LINK DWA 140

Tổng quan
802.11n  300Mbps,  USB  chuẩn N

 • Bobby Brewers
  VFS
 • popeyes
  DAFC
  donuts
 • Phu Thai
  paris
 • Vinastar
  cinebox
  Viettel
  Avery
 • Fujisu
  Emec
 • Phacmarcy
  Burgurking
  guardian
 • samsung
 • SCSC
  vnuni
  aeon
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)