D-LINK DSL-526B

D-LINK DSL-526B

D-LINK DSL-526B

Tổng quan

1 USB + 1 RJ45,      ROUTER.  (Dùng mạng)

 • Fujisu
  Viettel
  Vinastar
 • vnuni
  Bobby Brewers
  Emec
  SCSC
  popeyes
 • Phacmarcy
 • Burgurking
  paris
 • DAFC
  donuts
 • Phu Thai
  cinebox
  TSUCHIYA TSCO
  aeon
 • samsung
  Starcafe
  VFS
 • Avery
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)