Chỉ Motorola cho phép các cơ quan Chính phủ có thể tự tin thực hiện bước tiếp theo trong quá trình phát triển truyền thông trọng điểm.

 

Vươn cao hơn những kiến thức cơ bản tới công nghệ có vai trò quan trọng thứ hai, cung cấp liền mạch thông tin thời gian thực vào tay những người làm việc và phản hồi đầu tiên.

 

Các giải pháp lĩnh vực công cộng

Hệ thống đọc máy đo & lập hóa đơn tại chỗ (Spot Billing & Meter Reading System)

Giải pháp của hệ thống Dimetra của Motorola

Motorola cung cấp một bộ giải pháp TETRA hoàn chỉnh bao gồm thiết bị đầu cuối, cơ sở hạ tầng, ứng dụng và dịch vụ hỗ trợ.

 • Viettel
  SCSC
 • Fujisu
  Starcafe
 • Avery
  Vinastar
  Emec
 • DAFC
 • donuts
  TSUCHIYA TSCO
  Burgurking
  domino piza
  Phu Thai
 • cinebox
  Phacmarcy
  aeon
 • VFS
  Bobby Brewers
 • samsung
  popeyes
  paris
  guardian
  vnuni
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)