Tăng năng suất, lợi nhuận và hiệu quả hoạt động cho hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa và vận tải.

 

Nếu bạn làm việc trong lĩnh vực vận chuyển người hoặc hàng hóa—theo đường hàng không, đường bộ hoặc đường biển—thì việc truy cập dữ liệu thời gian thực có ý nghĩa rất quan trọng đối với thành công của bạn. Tận dụng các giải pháp vận tải và hậu cần của Motorola.

 

Giải pháp cho Hoạt động Đường sắt và Vận chuyển

Giữ cho thông tin và đoàn tàu luôn thông suốt.

Giải pháp An ninh và Điều phối Hành lý

Tăng cường sự an toàn và hài lòng của hành khách.

Giải pháp Băng thông rộng Không dây cho Vận tải

Mở rộng Ethernet tới những địa điểm khó bao phủ dành cho các ứng dụng băng thông rộng.

Giải pháp Quản lý Hàng hóa Đường biển

Có được khả năng hiển thị thời gian thực đối với tình trạng của các lô hàng.

Giải pháp Kho vận Xe tải

Truy cập tức thì vào dữ liệu về hàng hóa, xe tải và nhân viên.

Giải pháp Băng thông rộng Không dây của Motorola dành cho Vận chuyển

Thu nhận, di chuyển và quản lý âm thanh, video dựa trên IP theo thời gian thực.

 • TSUCHIYA TSCO
 • Phu Thai
  domino piza
  cinebox
 • Fujisu
  guardian
 • SCSC
  vnuni
  popeyes
 • Bobby Brewers
  samsung
  Burgurking
 • Avery
  Starcafe
 • donuts
 • Vinastar
  DAFC
  paris
  VFS
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)