Giải Pháp >> Những câu hỏi thường gặp

Mã vạch 1D/ 2D là gì? Cách phân biệt các loại mã vạch?

February 28, 2014 8:49 am Published by Hồng Nhung

 

Mã vạch 2D là gì?

2D có nghĩa là “hai chiều”, các mã vạch 2D chứa được nhiều thông tin quy ước chiều mã vạch hơn tuyến tính/ 1D. Những quy ước mã vạch rộng lớn nhiều hơn dữ liệu được mã hóa. Mã vạch 2D làm cho việc sử dụng theo phương thẳng đứng để chứa được nhiều dữ liệu hơn. Mã vạch 2D đã có thể tự động quét CCD và máy quét laser và hai thiết bị này đã thay thế loại “bút ánh sáng”. Tại thời điểm này thông thường nhất CCD và Laser máy quét không thể đọc mã vạch 2D nhưng điều này là có khả năng thay đổi. Barcode Man người đầu tiên giới thiệu máy quét mã vạch kế hợp 1D và 2D với chi phí thấp.

PDF417 là gì?

PDF417 là một dạng của mã vạch 2D. PDF417 là tên của một biểu tượng 2D, cũng như “Code 39” là biểu tượng của mã vạch tuyến tính 1D.
PDF417 là sự phát triển mới nhất trong xu hướng để đóng gói khối lượng dữ liệu lớn trong không gian nhỏ nhất. Một thời gian ngắn sau khi phát triển, thì PDF417 là biểu tượng của mã vạch 2D. PDF417 được thiết lập vững chắc là sự lựa chọn hàng đầu cho các ứng dụng mã vạch 2D

 

Mã vạch 1D trông như thế nào?

 

Đây là một mã vạch tuyến tính thông thường. Nó có một hàng duy nhất các thanh mã vạch tương tự như hàng rào. Mã vạch được gọi là "một chiều" bởi vì tất cả dữ liệu được mã hóa trong chiều rộng ngang. Tăng nội dung dữ liệu chỉ có thể đạt được bằng cách tăng chiều rộng. Bên ngoài một điểm nhất định mã vạch trở nên quá rộng để quét một cách dễ dàng.

2D Barcode (PDF417)

Đây là PDF417 hai chiều mã vạch. Dữ liệu được mã hóa trong cả hai chiều ngang và dọc. Khi dữ liệu được mã hóa kích thước của mã vạch có thể được tăng lên trong cả hai hướng ngang và dọc do đó duy trì một hình thể quản lý dễ dàng quét.

Các mã vạch 2D sẽ thay thế mã vạch 1D thông thường?

Cả hai công nghệ 1D và 2D sẽ cùng tồn tại. Tuy nhiên, mã vạch 2D sẽ thay thế cho mã vạch 1D, khi mã vạch 1D không chứa được nhiều dữ liệu. Nhưng mã vạch 1D có lợi thế là chứa các dữ liệu có công suất thấp dưới dạng dãy số. không thể giữ số tiền cần thiết của dữ liệu mã vạch 1D có lợi thế chứa số lượng dũ liệu ít dưới dạng số.

Khi mã vạch 1D tốt hơn 2D?

Mặc dù các mã vạch 1D chứa số lượng nhỏ dữ liệu,nhưng toàn bộ dữ liệu nó chứa trên toàn bộ chiều cao của mã vạch. Mã vạch chứa một mức độ cao của toàn bộ thanh varcode có thể. Điều này có nghĩa là mã vạch có thể được đọc ngay cả với biến hóa đáng kể. Nếu ứng dụng của bạn cần chỉ là một vài ký tự (khoảng 15) sau đó một mã vạch 1D có lẽ là giải pháp tốt nhất. Tăng chiều cao của một mã vạch 1D không làm tăng công suất của nó nhưng nó không tăng dự phòng của nó do đó làm cho nó khả năng chống suy thoái và sự tẩy xóa và làm cho nó dễ dàng hơn để quét.

Làm thế nào để tạo ra mã vạch 2D?

Các mã vạch 2D tương đối mới. Bạn sẽ cần phải sử dụng phần mềm đặc biệt thế hệ mã vạch. Barcode Man đề nghị sử dụng gói 'Bartender' . Tất cả các mã vạch trên trang này được tạo ra với Bartender .

Sự tìm kiếm những sản phẫm cho công suất cao hơn

Kể từ khi các mã vạch đã được giới thiệu lần đầu tiên người dùng đã muốn họ để thực hiện nhiều dữ liệu hơn trên một đơn vị diện tích. Có rất nhiều mã vạch khác nhau được sử dụng ngày hôm nay và nhiều người trong số họ đã được giới thiệu cụ thể để đạt được mật độ dữ liệu cao hơn.
Trong những năm qua nhiều kỹ thuật đã được sử dụng để đạt được này, nhưng tất cả đã làm cho một số thỏa hiệp để đạt được mật độ lớn hơn.
Bảng này cho thấy một số trong những nỗ lực đáng chú ý để đạt được các dữ liệu nén chặt và vạch ra các thỏa hiệp đã được thực hiện.

 • samsung
  donuts
  Fujisu
 • Avery
 • TSUCHIYA TSCO
  domino piza
  Viettel
  Phu Thai
 • DAFC
  paris
  Burgurking
 • Bobby Brewers
  popeyes
 • guardian
  vnuni
  Vinastar
  aeon
 • Starcafe
  cinebox
  Phacmarcy
  VFS
  SCSC
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)