LaneHawk BOB

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua


 • Burgurking
  aeon
  donuts
  Avery
 • DAFC
  Phu Thai
  vnuni
  Emec
 • Bobby Brewers
  guardian
  paris
  TSUCHIYA TSCO
 • Starcafe
 • samsung
 • SCSC
 • popeyes
  Phacmarcy
  Fujisu
  domino piza
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)