Price checker SK40

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

Price Checker/Scan KIOSK SK50

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

Price Checker/Scan KIOSK SG-20

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

The Shuttle SG-15

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

PAPYRUS PRICE VERIFIER

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

Shuttle SG-15 Price Verifier

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua


 • Fujisu
  Burgurking
 • DAFC
  Starcafe
  cinebox
 • Phacmarcy
  domino piza
  samsung
 • aeon
  Emec
 • Viettel
  VFS
  Vinastar
 • paris
  Avery
  popeyes
 • SCSC
  Phu Thai
 • vnuni
  TSUCHIYA TSCO
  Bobby Brewers
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)