ID Tech MiniMag

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

Đầu đọc thẻ từ LM130

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua


 • Viettel
  Bobby Brewers
  Vinastar
  aeon
 • Burgurking
 • guardian
  cinebox
  Emec
 • TSUCHIYA TSCO
  samsung
 • domino piza
  popeyes
 • Avery
  paris
  Phacmarcy
  Starcafe
 • Phu Thai
  DAFC
 • Fujisu
  vnuni
  SCSC
  donuts
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)