• Fujisu
  VFS
  aeon
  TSUCHIYA TSCO
 • donuts
  samsung
  Burgurking
  cinebox
 • Phacmarcy
  Starcafe
  popeyes
 • Avery
  Phu Thai
  Emec
  paris
 • Bobby Brewers
 • Vinastar
 • Viettel
 • SCSC
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)