• Emec
  Vinastar
  Burgurking
 • samsung
  donuts
 • VFS
 • Phacmarcy
  TSUCHIYA TSCO
 • Phu Thai
  vnuni
  Viettel
 • aeon
  paris
 • Fujisu
  SCSC
  Starcafe
 • domino piza
  cinebox
  Avery
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)