Magellan™ 3200VSi

Magellan™ 3200VSi

Magellan™ 3200VSi

Tổng quan

Đầu đọc mã vạch Magellan 3200Vsi mang công nghệ hình ảnh mới của Datalogic tới POS. Đó là máy quét mã vạch đầu tiên giống hệt tốc độ và tầm quét rộng của dòng máy quét lazer đa hướng hiệu suất cao trong khi còn có những lợi ích gắn liền với hình ảnh.

Công nghệ hình ảnh này cung cấp hiệu suất nổi bật khi thu thập những mã vạch khó đọc như ngắn, nhăn, mờ và các mã GS1 DataBar, và đọc cả những mã tuyến tính (1D) và 2D.

Thông số kỹ thuật
Technology Omnidirectional laser; Image Capture BMP, JPEG ; Image Sensor 1280x1024; On-Counter
Ability read Autodiscriminates all standard 1D codes including GS1 Databar™ linear codes ; Stacked Codes: GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MicroPDF417, PDF417 ; 2D Code: Aztec Code, Data Matrix, ECC200 Only, MaxiCode, QR Code
Durability Very good, not be to drop (fix)
Max speed 39 Million pixels/sec
Ambient Light 0 to 86.100 lux
Print contrast 25%
Typical Depth of Field Printing resolution, contrast and ambient light dependent.
1D/Linear Code:
1.3 to 6.4 cm for codes 5 mils;
1.3 to 11.4 cm for codes 7.5 mils;
0.0 to 15.2 cm for codes 10 mils;
0.0 to 20.3 cm for codes 13 mils;
0.0 to 22.9 cm for codes 20 mils;
2D Codes:
3.8 to 7.6 cm for code PDF 6,6 mils;
0.0 to 4.5 cm for code Data Matrix 10 mils;
3.1 to 15.2 cm for code PDF 10 mils;
2.5 to 15.2 cm for code PDF 15 mils;
0.0 to 12.4 cm for code DataMatrix 24 mils;
(5 mils = 0.130 mm);
Max resolution 0.130 mm (= 5 mils)
Reading Indicators Beeper (Adjustable tone and volume); Good read LED
Dimensions 14.2 x 15.2 x 8.2 cm (Scanner) and 5.8 x 7.4 x 9.7 cm (Riser Stand)
Weight 0.6 kg
Applications The pertiency is user for supermakets, bookstores, shops
Model & Accessories

Magellan 3200VSi Models and Kits
Magellan 3200VSi, Kit, IBM USB Scanner, 1D/2D Model, Standard Back Cover, 4.5 m/ 15 ft Cable M3200-010200-00403
Magellan 3200VSi, Kit, RS-232 Scanner, 1D Model, Standard Back Cover, Power Brick/Cord (EU), PC DB9 4.5 m/15 ft Cable M3200-010100-07104
Magellan 3200VSi, Kit, RS-232 Scanner, 1D Model, Standard Back Cover, Power Brick/Cord (US), PC DB9 4.5 m/15 ft Cable M3200-010100-01104
Magellan 3200VSi, Kit, RS-232 WN Scanner, 1D/2D Model, Standard Back Cover, 9D SNI Beetle 4.5 m/15 ft Cable M3200-010200-00230
Magellan 3200VSi, Kit, USB Keyboard Scanner, 1D Model, Counter/Wall Mount, Power Brick/Cord (AU), Type A 4.5 m /15 ft Cable M3200-010110-0F604
Magellan 3200VSi, Kit, USB Keyboard Scanner, 1D/2D Model, Counter/Wall Mount, Power Brick/Cord (JP), Type A 4.5 m /15 ft Cable M3200-010210-04604
Magellan 3200VSi, Kit, USB Keyboard Scanner, 1D/2D Model, Standard Back Cover, Power Brick/Cord (EU), Type A 4.5 m/15 ft Cable M3200-010200-07604
Magellan 3200VSi, Kit, USB Keyboard Scanner, 1D/2D Model, Standard Back Cover, Power Brick/Cord (US), Type A 4.5 m/15 ft Cable M3200-010200-01604
Magellan 3200VSi, Scanner, Multi-Interface, 1D Model, Counter/Wall Mount (Required Cable and/or Power Accessories Sold Separately) M3200-010110
Magellan 3200VSi, Scanner, Multi-Interface, 1D Model, Standard Back Cover (Required Cable and/or Power Accessories Sold Separately) M3200-010100
Magellan 3200VSi, Scanner, Multi-Interface, 1D/2D Model, Counter/Wall Mount (Required Cable and/or Power Accessories Sold Separately) M3200-010210
Magellan 3200VSi, Scanner, Multi-Interface, 1D/2D Model, Standard Back Cover (Required Cable and/or Power Accessories Sold Separately) M3200-010200
 
EASEOFCARE AGREEMENTS
Contract, 2-Day Comprehensive, 3 Years, Magellan 3200VSi W-MGL3200VSI-3
Contract, 2-Day Comprehensive, 5 Years, Magellan 3200VSi W-MGL3200VSI-5
Contract, 5-Day, 3 Years, Magellan 3200VSi E-MGL3200VSI-3
Contract, 5-Day, 5 Years, Magellan 3200VSi E-MGL3200VSI-5
Contract, Quick Replacement Comprehensive, 3 Years, Magellan 3200VSi Q-MGL3200VSI-3
Contract, Quick Replacement Comprehensive, 5 Years, Magellan 3200VSi Q-MGL3200VSI-5
 
CABLES
Cable, IBM, Port 17, 16P, POT, 4.5 m/15 ft 8-0731-09
Cable, IBM, Port 9B, 4 Pin, POT, 4.5 m/15 ft 8-0731-08
Cable, KBW, 5/6, IBM, A/P, PCXT, External Power, 4.5 m/15 ft 8-0735-03
Cable, Power Adapter 8-0937-01
Cable, RS-232, 9D, SNI Beetle, POT, 4.5 m/15 ft 8-0730-30
Cable, RS-232, DB9 S, External Power, 4.5m/ 15 ft 8-0730-54
Cable, RS-232, DB9P S, Beetle, External Power, 4.5m/ 15 ft 8-0730-55
Cable, USB Type A, Straight, External Power, 4.5m/15 ft 8-0938-01
Cable, USB, Sure POS, POT, 4.5 m/ 15 ft 8-0938-02

 

MOUNTS/STANDS
Cover, Back, Standard, Magellan 3200VSi 11-0409
Mount, Riser, Magellan 3200VSi 11-0405
Tải brochures
Bạn phải đăng nhập mới được download

 • Avery
  Burgurking
  paris
 • Phacmarcy
  Bobby Brewers
  Viettel
  aeon
 • Starcafe
  DAFC
 • TSUCHIYA TSCO
  cinebox
  VFS
  vnuni
 • domino piza
  donuts
  Vinastar
  Emec
 • samsung
 • Phu Thai
 • popeyes
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)