Heron™ Desk - D130

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

QuickScan® QS6500

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

TOUCH 65/90 PRO AND LIGHT

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

Gryphon™ Desk 2D Plus ESD

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

Gryphon™ I GD4100HC

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

Gryphon™ L GD4300

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

Gryphon™ Desk 2D Plus

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

Gryphon™ Desk

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

Gryphon™ I GD4100

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

Máy quét cầm tay Datalogic Gryphon I GD4400-HC 2D

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

Máy quét mã vạch DatalogicGryphon™ I GD4400-B 2D

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

Máy quét mã vạch cầm tay QuickScan M2130

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

Máy quét mã vạch cầm tay Datalogic GM4400 2D

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

Máy quét mã vạch cầm tay Datalogic QS6000 Plus

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

Máy quét mã vạch Datalogic I QD2130 - QD2100

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

 • Starcafe
  paris
  DAFC
 • guardian
  Emec
  samsung
  domino piza
 • Vinastar
  Viettel
 • Phu Thai
 • cinebox
  TSUCHIYA TSCO
 • Phacmarcy
  vnuni
  Burgurking
 • donuts
 • SCSC
  Avery
  aeon
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)