KHÁCH HÀNG


 • Emec
  samsung
  donuts
  Phu Thai
 • cinebox
  Viettel
 • Vinastar
  Bobby Brewers
 • Fujisu
  vnuni
  Avery
 • paris
  Phacmarcy
  guardian
 • Burgurking
  domino piza
 • VFS
  aeon
  SCSC
  TSUCHIYA TSCO
 • Starcafe
  DAFC
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)