KHÁCH HÀNG


 • domino piza
  Vinastar
  paris
 • Phacmarcy
  Fujisu
  popeyes
 • Phu Thai
  donuts
 • cinebox
  Bobby Brewers
 • Viettel
  vnuni
  Emec
 • SCSC
  samsung
  Starcafe
  aeon
 • Burgurking
  Avery
 • DAFC
  TSUCHIYA TSCO
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)