Mettler Toledo

Cân điện tử Mettler Toledo

 • Vinastar
  samsung
 • TSUCHIYA TSCO
  Emec
 • Viettel
  donuts
  vnuni
 • popeyes
  VFS
  paris
  aeon
 • domino piza
  cinebox
  SCSC
 • Phu Thai
  Phacmarcy
  guardian
 • DAFC
  Avery
  Fujisu
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)