Mettler Toledo

Cân điện tử Mettler Toledo

 • SCSC
  DAFC
 • Emec
 • Avery
  cinebox
  Burgurking
  samsung
 • Vinastar
  domino piza
  VFS
 • Viettel
  Starcafe
 • paris
  Bobby Brewers
  TSUCHIYA TSCO
 • Phacmarcy
  Fujisu
  vnuni
 • aeon
  Phu Thai
  popeyes
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)