Toshiba

Máy bán hàng POS Toshiba

Wincor Nixdorf

Máy bán hàng POS Wincor Nixdorf

Partner Tech

Máy bán hàng POS Partner Tech

 • Bobby Brewers
  paris
  donuts
 • vnuni
  Phu Thai
  SCSC
  Emec
  popeyes
  DAFC
 • TSUCHIYA TSCO
 • Fujisu
  Vinastar
 • Burgurking
 • Avery
  cinebox
  aeon
 • Phacmarcy
 • guardian
  VFS
  Starcafe
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)