Datalogic

Máy Kiểm Kho Datalogic

Denso

Máy Kiểm Kho Denso

Honeywell

Máy Kiểm Kho Honeywell

 • cinebox
  Burgurking
 • popeyes
 • Avery
  Phacmarcy
  Viettel
  samsung
  SCSC
 • Bobby Brewers
 • paris
  Phu Thai
 • aeon
  Vinastar
 • Emec
  Fujisu
  TSUCHIYA TSCO
 • Starcafe
  vnuni
  domino piza
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)