Datalogic

Phụ kiện Datalogic

Toshiba

Phụ kiện Toshiba

Star Micronics

Phụ kiện Star Micronics

 • Phacmarcy
  cinebox
  Burgurking
 • Bobby Brewers
  Avery
  VFS
 • Fujisu
  DAFC
  Phu Thai
 • SCSC
  Starcafe
 • vnuni
  aeon
 • Emec
  Vinastar
  domino piza
 • samsung
  donuts
  paris
 • popeyes
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)