• cinebox
  Fujisu
  Viettel
 • aeon
  Avery
  donuts
  Vinastar
 • Phu Thai
  popeyes
  domino piza
  guardian
 • Phacmarcy
 • samsung
  Bobby Brewers
  TSUCHIYA TSCO
 • Emec
 • DAFC
 • VFS
  SCSC
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)