• cinebox
 • TSUCHIYA TSCO
  popeyes
 • guardian
  Phacmarcy
  Emec
 • DAFC
 • vnuni
  Vinastar
  Viettel
 • Starcafe
  samsung
 • Phu Thai
  VFS
 • Burgurking
  donuts
  domino piza
  paris
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)