Star Micronics

Vật liệu in Star Micronics

 • Bobby Brewers
  Viettel
  Vinastar
 • Avery
 • donuts
  Emec
 • paris
  SCSC
 • Phacmarcy
  vnuni
 • Starcafe
  Burgurking
  VFS
  samsung
  aeon
 • DAFC
  cinebox
  Phu Thai
  Fujisu
 • TSUCHIYA TSCO
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)