Star Micronics

Vật liệu in Star Micronics

 • Vinastar
  Phu Thai
 • cinebox
  TSUCHIYA TSCO
  Fujisu
  Emec
 • Avery
  Starcafe
  popeyes
 • guardian
  SCSC
 • Viettel
 • Bobby Brewers
  aeon
  vnuni
  paris
 • VFS
  donuts
 • Phacmarcy
  Burgurking
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)