• guardian
  popeyes
 • Viettel
  SCSC
 • Phu Thai
  Vinastar
  Starcafe
 • Fujisu
  Avery
 • aeon
  samsung
  Bobby Brewers
  TSUCHIYA TSCO
 • Burgurking
  donuts
  DAFC
  vnuni
 • Phacmarcy
  domino piza
  Emec
  VFS
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)