STAR SF03BR/ SF03B

STAR SF03BR/ SF03B

STAR SF03BR/ SF03B

Tổng quan

 Có 2 loại mực như sau:

Models:  SF03B  SF03BR Type:  Spool Type
Color:  (BR) Black + Red  (B) Black
Life:  BR: (Red) 0.4 Million/ (Black) 0.8 Million 
B: (Black) 0.8 Million
Applied Printer:  DP8340F   DP8340S 

 • Starcafe
  Emec
 • cinebox
  vnuni
 • Phacmarcy
 • popeyes
  donuts
 • guardian
  Fujisu
 • Viettel
  domino piza
  samsung
  Avery
  Vinastar
 • SCSC
  TSUCHIYA TSCO
 • aeon
  paris
  Burgurking
  VFS
  Phu Thai
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)