STAR RC700BR/ RC700B

STAR RC700BR/ RC700B

STAR RC700BR/ RC700B

Tổng quan

Có 2 loại mực như sau:
Models:  RC700B  RC700BR Type:  Ribbon Cassette
Color:  Black + Red (BR)  Black (B)
Life:  BR: (Red) 0.75/(Black) 1 Million 
B: (Black) 3 Million
Applied Printer:  SP700 Series

 • Starcafe
  cinebox
  paris
 • guardian
  Vinastar
  TSUCHIYA TSCO
  SCSC
 • Phacmarcy
  Burgurking
  Emec
 • samsung
  donuts
  domino piza
 • aeon
 • VFS
  DAFC
 • Bobby Brewers
  Viettel
  vnuni
  Fujisu
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)