STAR RC300B

STAR RC300B

STAR RC300B

Tổng quan

 • Có 1 loại mực như sau:  Models:  RC300B Type:  Ribbon Cassette
  Color:  Black (B)
  Life:  B: (Black) 1.6 Million
  Applied Printer:  SP300   SP320 Series
  SP349   UP389   MP300 Series 
  MP320 Series 

 • SCSC
  Phacmarcy
  Burgurking
  TSUCHIYA TSCO
  DAFC
 • popeyes
  Viettel
 • donuts
 • Bobby Brewers
  Fujisu
 • Avery
  vnuni
  cinebox
  Starcafe
 • guardian
  Phu Thai
  samsung
 • domino piza
  aeon
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)