STAR RC200BR/ RC200B

STAR RC200BR/ RC200B

STAR RC200BR/ RC200B

Tổng quan

Có 2 loại mực như sau:Models:  RC200B  RC200BR Type:  Ribbon Cassette
Color:  Black + Red (BR)  Black (B)
Life:  BR: (Red)0.3 /(Black) 0.6 Million 
B: 1.2 Million
Applied Printer:  SP216 (BR only)  SP200 Series
SP500 Series  MP200 Series 

 • samsung
  Starcafe
  VFS
 • SCSC
  Phu Thai
  paris
 • Vinastar
  guardian
  aeon
  Fujisu
 • Avery
  Bobby Brewers
 • cinebox
  TSUCHIYA TSCO
 • domino piza
  donuts
  Phacmarcy
  popeyes
 • vnuni
  Emec
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)