Draytek V2700V

Draytek V2700V

Draytek V2700V

Tổng quan

ADSL - VPN Server - DNS - Voice Ip

 • Viettel
  samsung
 • Starcafe
  guardian
 • aeon
  Phu Thai
  donuts
 • Phacmarcy
  DAFC
 • cinebox
  Burgurking
  SCSC
 • popeyes
  domino piza
  paris
 • TSUCHIYA TSCO
  Bobby Brewers
  Vinastar
 • Avery
  Fujisu
  vnuni
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)