DrayTek Ext

DrayTek Ext

DrayTek Ext

Tổng quan

USB, (Dùng máy đơn)

 • vnuni
  aeon
  samsung
  VFS
 • TSUCHIYA TSCO
 • paris
 • Avery
  Bobby Brewers
  domino piza
 • Phu Thai
  Emec
  Phacmarcy
 • DAFC
  popeyes
 • Fujisu
  Viettel
 • Vinastar
  Burgurking
  donuts
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)