DrayTek Ext

DrayTek Ext

DrayTek Ext

Tổng quan

USB, (Dùng máy đơn)

 • Starcafe
  VFS
  cinebox
 • Viettel
  Phu Thai
 • TSUCHIYA TSCO
  DAFC
 • guardian
  Fujisu
 • donuts
 • SCSC
  domino piza
 • vnuni
  Vinastar
  Avery
  samsung
 • Burgurking
  Bobby Brewers
  Emec
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)