DrayTek Ext

DrayTek Ext

DrayTek Ext

Tổng quan

USB, (Dùng máy đơn)

 • Avery
  domino piza
  paris
 • Phacmarcy
 • Emec
  popeyes
  Starcafe
 • guardian
  Bobby Brewers
 • TSUCHIYA TSCO
  Viettel
  Fujisu
 • donuts
  DAFC
  samsung
  aeon
 • Vinastar
  cinebox
  VFS
 • Phu Thai
  Burgurking
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)