D-LINK DSL-526B

D-LINK DSL-526B

D-LINK DSL-526B

Tổng quan

1 USB + 1 RJ45,      ROUTER.  (Dùng mạng)

 • domino piza
  vnuni
  cinebox
  TSUCHIYA TSCO
 • Burgurking
 • DAFC
  popeyes
  VFS
  Bobby Brewers
 • guardian
  paris
  Emec
  SCSC
 • Viettel
  Phu Thai
 • Avery
  donuts
  Fujisu
  Phacmarcy
 • Vinastar
  Starcafe
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)