D-LINK DSL-526B

D-LINK DSL-526B

D-LINK DSL-526B

Tổng quan

1 USB + 1 RJ45,      ROUTER.  (Dùng mạng)

 • TSUCHIYA TSCO
  SCSC
  donuts
  Fujisu
 • cinebox
 • VFS
  vnuni
  DAFC
 • Phu Thai
  Viettel
 • Bobby Brewers
  samsung
  domino piza
 • Phacmarcy
  aeon
  paris
 • popeyes
  Avery
  Vinastar
 • Emec
  Starcafe
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)