D-LINK DSL-526B

D-LINK DSL-526B

D-LINK DSL-526B

Tổng quan

1 USB + 1 RJ45,      ROUTER.  (Dùng mạng)

 • guardian
  Starcafe
  Vinastar
  Burgurking
 • vnuni
  Phu Thai
  cinebox
 • Phacmarcy
  Emec
  Bobby Brewers
 • DAFC
  Avery
 • donuts
  popeyes
 • VFS
  Fujisu
  paris
 • SCSC
 • domino piza
  TSUCHIYA TSCO
  samsung
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)