Đưa ra những quyết định sáng suốt và cải thiện dịch vụ trong cộng đồng của bạn

 

Đưa tính di động tới doanh nghiệp thuộc chính phủ của bạn với cấp bảo mật video cao hơn, công nghệ thoại và dữ liệu, công nghệ chăm sóc sức khỏe và băng thông rộng.

 

Bảo mật Video

Các giải pháp bảo mật video tiên tiến cho phép cộng tác đa phương tiện theo thời gian thực, tăng đáng kể khả năng nhận biết theo tình huống.

Ứng dụng Dữ liệu Di động

Cung cấp dữ liệu trọng điểm thời gian thực cho nhân viên tại hiện trường bằng cách tích hợp hệ thống vận chuyển, cơ sở dữ liệu về tình trạng và hệ thống quản lý bản ghi.

Giải pháp của hệ thống Dimetra của Motorola

Motorola cung cấp một bộ giải pháp hoàn chỉnh bao gồm thiết bị đầu cuối, cơ sở hạ tầng, ứng dụng và dịch vụ hỗ trợ.

Hệ thống Toàn tiểu bang

Cơ sở hạ tầng chia sẻ của toàn tiểu bang giúp giảm chi phí về cơ sở và trang thiết bị yêu cầu, tăng sự tương kết.

 • domino piza
  Avery
 • Phacmarcy
  vnuni
  popeyes
  guardian
 • SCSC
 • Burgurking
  cinebox
  aeon
  Emec
  Bobby Brewers
 • Starcafe
  Fujisu
  TSUCHIYA TSCO
 • VFS
  DAFC
  samsung
  Viettel
 • paris
  Vinastar
  Phu Thai
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)