Chỉ Motorola cho phép các cơ quan Chính phủ có thể tự tin thực hiện bước tiếp theo trong quá trình phát triển truyền thông trọng điểm.

 

Vươn cao hơn những kiến thức cơ bản tới công nghệ có vai trò quan trọng thứ hai, cung cấp liền mạch thông tin thời gian thực vào tay những người làm việc và phản hồi đầu tiên.

 

Các giải pháp lĩnh vực công cộng

Hệ thống đọc máy đo & lập hóa đơn tại chỗ (Spot Billing & Meter Reading System)

Giải pháp của hệ thống Dimetra của Motorola

Motorola cung cấp một bộ giải pháp TETRA hoàn chỉnh bao gồm thiết bị đầu cuối, cơ sở hạ tầng, ứng dụng và dịch vụ hỗ trợ.

 • paris
  Vinastar
 • DAFC
  TSUCHIYA TSCO
  Emec
  Viettel
  aeon
  vnuni
 • Burgurking
  Fujisu
 • Starcafe
 • Avery
 • samsung
  cinebox
  domino piza
  guardian
 • SCSC
 • Bobby Brewers
  donuts
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)