Kết nối cơ sở hạ tầng trọng điểm, khách hàng và nhóm làm việc để giảm chi phí và tăng năng suất.

 

Việc mở rộng thông tin tới điểm hoạt động mang lại hiệu quả mới với truyền thông thoại và dữ liệu an toàn, tiết kiệm chi phí, đáng tin cậy. Tăng năng suất, nâng cấp dịch vụ khách hàng và giảm gián đoạn.

 

Giải pháp Quản lý Tài sản dành cho Dịch vụ sinh hoạt

Quản lý, bảo trì và bảo vệ tài sản giúp các hoạt động của bạn đạt hiệu quả cao nhất.

Tự động hóa Phân phối

Tự động hóa việc kiểm soát đường truyền và phân phối điện năng để tránh việc đại tu hệ thống và các chi phí đi cùng với việc sửa chữa.

Giải pháp Truyền thông Trọng điểm của Doanh nghiệp cho Dịch vụ sinh hoạt

Một giải pháp tích hợp với radio hai chiều kỹ thuật số và điện thoại di động, nhắn tin văn bản, dữ liệu gói và khả năng nhắn tin.

Giải pháp Băng thông rộng Không dây của Motorola

Enhance and extend enterprise communications with fast, easy and cost-effective wireless broadband.

Giải pháp Tự động hóa Dịch vụ tại Hiện trường dành cho Dịch vụ sinh hoạt

Sử dụng công nghệ di động để giảm chi phí, tăng doanh thu và cải thiện đáng kể sự hài lòng của khách hàng.

 • samsung
  aeon
  popeyes
 • Bobby Brewers
  vnuni
 • TSUCHIYA TSCO
  Vinastar
 • domino piza
  SCSC
  guardian
 • Viettel
  paris
 • donuts
  Fujisu
 • DAFC
  Starcafe
 • Phu Thai
  Burgurking
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)