Ngăn ngừa lỗi cho hoạt động của bạn nhằm cung cấp nhanh hơn các sản phẩm tốt hơn, giảm lãng phí, kiểm soát chi phí và cải thiện dịch vụ khách hàng.

 

Tạo một môi trường làm việc thông suốt bằng cách kết nối nhân viên với thông tin chính xác và trang bị cho họ để họ làm việc hiệu quả nhất. Cho dù trên đường truyền hay tại máy thì dữ liệu tốt hơn có nghĩa là ít lỗi hơn và chi phí thấp hơn.

Giải pháp Sản xuất cho Người quản lý Di động

Quản lý các ứng dụng như email, dự báo và lên lịch khi đang di chuyển.

Giải pháp Quản lý Chất lượng

Theo dõi quy trình sản xuất của bạn chính xác hơn.

Giải pháp Quản lý Tài sản dành cho Sản xuất

Theo dõi, bảo trì và cải thiện các hệ thống đang hoạt động.

Giải pháp CRM Công nghiệp dành cho Sản xuất

Kiểm tra hàng tồn kho và thực hiện đơn hàng tại điểm bán hàng.

Giải pháp Ghi nhãn Phụ kiện Trực tiếp

Đạt được cấp độ mới cho truy nguyên và chất lượng sản phẩm.

Ít gặp lỗi hơn và cải thiện quy trình sản xuất

Ít gặp lỗi hơn và cải thiện quy trình sản xuất.

Các giải pháp Băng thông rộng Không dây dành cho Sản xuất

Truy cập, di chuyển và quản lý âm thanh, video và hình ảnh theo thời gian thực.

 • TSUCHIYA TSCO
  Bobby Brewers
 • DAFC
  vnuni
  Burgurking
 • cinebox
  VFS
  domino piza
 • Phu Thai
  Fujisu
  Emec
 • guardian
  Viettel
 • donuts
  Vinastar
 • SCSC
 • aeon
  Phacmarcy
  paris
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)