Giảm chi phí và tăng cơ hội lợi nhuận.

 

Tăng hiệu quả hoạt động, đáp ứng và vượt kỳ vọng của khách hàng với các giải pháp mang lại khả năng quan sát để đảm bảo đoàn xe luôn chuyển động.

Giải pháp Gom và Giao hàng Di động

Sử dụng dữ liệu thời gian thực để quản lý việc gom và giao hàng.

Giải pháp Quản lý Đoàn xe

Tối đa hóa năng suất của đoàn xe, tự động hóa việc tuân thủ.

Giải pháp Quản lý Kho xưởng

Tăng tốc cho các hoạt động lập kế hoạch nhận hàng về cảng và chất hàng rời cảng.

Giải pháp Bảo trì Đoàn xe

Giữ cho đoàn xe của bạn luôn hoạt động.

 • Phacmarcy
 • domino piza
  VFS
 • Burgurking
 • vnuni
  Starcafe
  Fujisu
 • Emec
  guardian
 • Phu Thai
  cinebox
 • paris
  Avery
  donuts
 • aeon
  Viettel
  DAFC
  samsung
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)