Tăng năng suất vượt ra ngoài bốn bức tường.

 

Motorola cung cấp các giải pháp di động đầu cuối dành cho doanh nghiệp, bên ngoài bốn bức tường, giúp tổ chức của bạn có được khả năng truy cập thời gian thực đối với thông tin về kinh doanh. Nhân viên bán hàng, dịch vụ và bảo trì của bạn sẽ có các công cụ để giảm nhanh thời gian không làm việc và tận dụng mọi cơ hội tạo doanh thu.

Giải pháp Tự động hóa Lực lượng Bán hàng dành cho Tính di động tại Hiện trường

Cung cấp cho lực lượng bán hàng của bạn khả năng truy cập tức thì vào dữ liệu khách hàng quan trọng khi đang ở hiện trường.

Dịch vụ tại Hiện trường Từ xa và Giám sát Dữ liệu

Giảm chi phí, tăng doanh thu và cải thiện đáng kể sự hài lòng của khách hàng với công nghệ di động.

Giải pháp Quản lý Tài sản Doanh nghiệp

Quản lý, bảo trì và bảo vệ tài sản giúp các hoạt động của bạn đạt hiệu quả cao nhất.

 • guardian
  DAFC
 • Starcafe
  TSUCHIYA TSCO
  Phu Thai
  paris
 • Emec
  SCSC
 • samsung
  aeon
 • domino piza
  Bobby Brewers
 • Avery
  VFS
 • Burgurking
  cinebox
  vnuni
 • Phacmarcy
  Fujisu
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)