Giải Pháp >> Bán Lẻ

TPPetrol

TPPetrol là 1 phần mềm được đóng gói dành cho những nhà bán sỉ xăng dầu muốn mở rộng kinh doanh để bao gồm các trạm dịch vụ và cần 1 giải pháp kế toán phù hợp. Phần mềm này cung cấp 1 giao diện linh hoạt, dễ thay đổi và 1 cơ sở dữ liệu đơn giản – từ nơi tính tiền tại cửa hàng đến trạm bơm xăng dầu.

LỢI ÍCH

 

Chi phí đầu tư thấp và tỷ lệ thu hồi vốn nhanh

Có thể mở rộng sản phẩm nhanh chóng và dễ dàng

Khả năng tái sử dụng các plug-ins kinh doanh

Dễ dàng cài đặt và quản lý

Dễ học và sử dụng

Dễ tích hợp các phần mềm khác ở nhiều mức

Sử dụng cho công nghệ và ngành công nghiệp tiêu chuẩn

Lưu trữ dữ liệu mở, thân thuộc

Các chức năng chuyển đổi dữ liệu mở rộng

Tích hợp với phần mềm quản lý dữ liệu NAMOS và phần mềm tính tiền NAMOS

 • vnuni
  DAFC
  Phacmarcy
 • Phu Thai
  Avery
 • Fujisu
 • SCSC
  guardian
  VFS
  samsung
 • aeon
  Viettel
 • donuts
  TSUCHIYA TSCO
  Bobby Brewers
  domino piza
 • paris
  popeyes
  cinebox
 • Starcafe
  Emec
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)