Database Error
Message:MySQL Query fail: insert into global_statisc(tgtmp,ip,local) values('1550915442','3.82.52.91','/index.php')
MySQL Error:Table './vinapos_vinapos/global_statisc' is marked as crashed and should be repaired
Date:Saturday, February 23, 2019 at 9:50:42 AM
Script:/solutions/701/erp-integration.html
Database Error
Message:MySQL Query fail: delete from global_statisc where tgtmp < 1550915342
MySQL Error:Table './vinapos_vinapos/global_statisc' is marked as crashed and should be repaired
Date:Saturday, February 23, 2019 at 9:50:42 AM
Script:/solutions/701/erp-integration.html
Database Error
Message:MySQL Query fail: SELECT DISTINCT ip FROM global_statisc WHERE local='/index.php'
MySQL Error:Table './vinapos_vinapos/global_statisc' is marked as crashed and should be repaired
Date:Saturday, February 23, 2019 at 9:50:42 AM
Script:/solutions/701/erp-integration.html
Hệ thống tích hợp với các ứng dụng cửa hàng trong bán lẻ với quản lý kinh doanh ...
 

Giải Pháp >> Bán Lẻ

ERP-Integration

Hệ thống tích hợp với các ứng dụng cửa hàng trong bán lẻ với quản lý kinh doanh và/hoặc các thành phần ứng dụng trung tâm phải bảo đảm không gia tăng sự phức tạp cho hệ thống vi tính tại cửa hàng.

Điều này yêu cầu chúng tôi cung cấp giải pháp và hệ thống phần cứng vừa đơn giản, nhưng đủ hiệu quả cho cửa hàng và văn phòng chính.

 

 • aeon
  domino piza
  Avery
 • Phu Thai
 • samsung
 • VFS
  SCSC
  vnuni
  Fujisu
  Burgurking
  cinebox
 • Emec
  Viettel
  guardian
  popeyes
 • TSUCHIYA TSCO
  Bobby Brewers
  DAFC
 • donuts
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)