Giải Pháp >> Bán Lẻ

ERP-Integration

Hệ thống tích hợp với các ứng dụng cửa hàng trong bán lẻ với quản lý kinh doanh và/hoặc các thành phần ứng dụng trung tâm phải bảo đảm không gia tăng sự phức tạp cho hệ thống vi tính tại cửa hàng.

Điều này yêu cầu chúng tôi cung cấp giải pháp và hệ thống phần cứng vừa đơn giản, nhưng đủ hiệu quả cho cửa hàng và văn phòng chính.

 

 • Phu Thai
  cinebox
 • popeyes
  vnuni
  guardian
 • Starcafe
  Fujisu
  SCSC
 • Avery
  Vinastar
 • paris
  Bobby Brewers
 • Burgurking
  Viettel
  VFS
  DAFC
 • TSUCHIYA TSCO
  donuts
  samsung
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)