Giải Pháp >> Bán Lẻ

ERP-Integration

Hệ thống tích hợp với các ứng dụng cửa hàng trong bán lẻ với quản lý kinh doanh và/hoặc các thành phần ứng dụng trung tâm phải bảo đảm không gia tăng sự phức tạp cho hệ thống vi tính tại cửa hàng.

Điều này yêu cầu chúng tôi cung cấp giải pháp và hệ thống phần cứng vừa đơn giản, nhưng đủ hiệu quả cho cửa hàng và văn phòng chính.

 

 • Fujisu
  Bobby Brewers
  TSUCHIYA TSCO
 • popeyes
  DAFC
  cinebox
 • guardian
  domino piza
  Phu Thai
 • Avery
  Viettel
 • aeon
  Emec
  Burgurking
 • VFS
  samsung
  Starcafe
  Phacmarcy
 • vnuni
  SCSC
  paris
  donuts
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)