Giải Pháp >> Bán Lẻ

TPLoyalty

Dù là các chương trình khuyến mãi đặc biệt và dịch vụ khách hàng tại cửa hàng, các chiến dịch chiến lược, quản lý đơn giản thẻ khách hàng và tài khoản khách hàng – cho cả nhà bán lẻ lẫn khách hàng như nhau, TPLoyalty đều cung cấp khả năng thuyết phục khách hàng đơn giản và thành công với hệ thống kiểm soát tập trung và thực hiện tự động trong khu vực bán hàng.

LỢI ÍCH

 

Thuận lợi chính

•    Quản lý tập trung dữ liệu, thẻ và tài khoản khách hàng
•    Quản lý tập trung phiếu khuyến mãi và quản lý chiến dịch khuyến mãi
•    Giao diện người dùng dễ nhìn qua web

Nhiều chức năng mở rộng

•    Phân chia khách hàng tĩnh hay động
•    Các điểm dịch vụ khách hàng cho việc tự tạo thẻ khách hàng và thông tin tài khoản
•    Mẫu giảm giá chuẩn tạo sẵn cho rất nhiều chiến dịch đơn giản

Thông tin có giá trị – chiến dịch chiến lược


•    Cập nhật mới và ước lượng chính xác với TPAnalyze
•    Bảng theo dõi và bảng đánh giá trực tuyến
•    Định giá theo đồ họa / bảng
•    Thông tin khách hàng và chiến dịch liên quan tại máy POS
•    Cấu tạo có tính mục đích cho các chiến dịch với TPAdmin

Công nghệ đỉnh cao

•    Thiết kế dữ liệu ARTS
•    Cấu hình dạng SOA
•    Truy cập mọi nơi qua dịch vụ web
•    Tích hợp nhất quán với ứng dụng TP Store

 • Vinastar
  cinebox
 • Emec
  samsung
 • Phu Thai
 • guardian
 • Burgurking
  SCSC
  popeyes
  aeon
 • vnuni
 • donuts
  Viettel
  VFS
 • Bobby Brewers
  Fujisu
  TSUCHIYA TSCO
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)