Giải Pháp >> Quản Lý Sự Kiện Và Hiện Trường Sự Việc

Giải pháp của hệ thống Dimetra của Motorola

Dimetra TETRA
Giải pháp truyền thông nâng cao dành cho dữ liệu và thoại trọng điểm.

Giải pháp của Motorola cung cấp truyền thông an toàn, đáng tin cậy và hiệu quả được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của những thị trường khác nhau. Danh mục đầy đủ của chúng tôi cho phép khách hàng tập trung vào nhiệm vụ của họ, chứ không phải công nghệ. Thông tin tốt hơn, quyết định sáng suốt hơn, kết quả tốt hơn.
 

 • VFS
  Phacmarcy
 • paris
 • Emec
  domino piza
  Phu Thai
  Viettel
 • guardian
  TSUCHIYA TSCO
 • Burgurking
  Bobby Brewers
  DAFC
  Fujisu
 • Avery
  popeyes
 • Vinastar
  aeon
  cinebox
 • Starcafe
  samsung
  donuts
  vnuni
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)