Giải Pháp >> Dịch Vụ Định Vị

Bảo mật Video

Video Security

Các giải pháp bảo mật video của Motorola kết hợp cùng nhau tạo thành một làn sóng công nghệ tiên tiến mới, chuyển đổi các hệ thống bảo mật video từ tình trạng thụ động tương đối trong việc giám sát đơn giản qua video đến khả năng bảo mật video tích cực hơn, cộng tác hơn và thông minh hơn.

Là một phần trong thế hệ kế tiếp các giải pháp về an toàn công cộng, nền tảng bảo mật video của Motorola sẽ chia sẻ thông tin đa phương tiện một cách tối ưu giữa trung tâm điều khiển và máy chủ edge để tăng cường khả năng nhận biết hoàn cảnh. Các khả năng thông minh và được thực hiện tự động cho video sẽ biên dịch thông tin thu thập được từ hệ thống video vào các công cụ chống tội phạm theo thời gian thực, cung cấp chức năng mở rộng và nâng cao cho sự cộng tác đa phương tiện.

 

CÁCH HOẠT ĐỘNG

 

Kiến trúc bảo mật video của Motorola xem xét giải pháp điểm cuối tới điểm cuối từ hệ thống chủ chốt đến máy chủ edge video.

Hệ thống Chủ chốt của Video: Tích hợp các hệ thống khác nhau và thu thập hiệu quả cũng như hợp lý hóa thông tin từ nhiều nguồn. Quản lý nội dung để truy cập dễ dàng và lưu trữ hiệu quả về chi phí.

Chuyển Video: Phân phối và chia sẻ nội dung video một cách tối ưu qua mạng vận chuyển có dây và không dây đến và từ hệ thống chủ chốt của video.

Video Edge: Bao gồm các camera, cảm biến và các nguồn thông tin khác cũng như các nền tảng video trên xe và thiết bị cầm tay di động để xem video cùng với nhân viên tại hiện trường.

Video Security Architecture

 • Emec
  Burgurking
  domino piza
 • Viettel
  SCSC
  guardian
 • Avery
  vnuni
 • VFS
  samsung
  cinebox
  TSUCHIYA TSCO
 • Phacmarcy
  DAFC
 • popeyes
 • donuts
  Vinastar
  Fujisu
 • paris
  Bobby Brewers
  aeon
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)