Giải Pháp >> Dịch Vụ Giải Trí

Giải pháp Quản lý Hàng tồn kho dành cho Dịch vụ lễ tân

Inventory Management
Điện toán di động và khả năng thu nhận dữ liệu nâng cao có thể tổ chức hợp lý hoạt động quản lý hàng tồn kho từ việc nhận cho đến việc kiểm kê hàng trong kho. Với khả năng quét mã vạch nhanh, lượng hàng tồn kho tính được ngay kể từ thời điểm hàng đến và có thể khớp ngay với đơn hàng. Kết quả cuối của quá trình theo thời gian thực và hiệu quả cao này là có thể xử lý ngay sự cố và có thể tránh được các trường hợp hết hàng trong kho.

Với Giải pháp Quản lý Hàng tồn kho của Motorola, hàng tồn kho thủ công là điều xảy ratrước đây và có nghĩa là lượng hàng tồn kho của bạn chính xác hơn.

 

 

TÍNH NĂNG VÀ LỢI ÍCH

 

 • DAFC
  Phu Thai
 • TSUCHIYA TSCO
  SCSC
 • Starcafe
 • domino piza
  Viettel
  cinebox
 • Vinastar
  popeyes
  vnuni
 • Avery
  Fujisu
  samsung
  guardian
  paris
 • Emec
  Bobby Brewers
  Burgurking
  VFS
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)