Giải Pháp >> Sản Xuất

Các giải pháp Băng thông rộng Không dây dành cho Sản xuất

Wireless Broadband for Manufacturing

Ngày nay, các nhà sản xuất trong môi trường kinh tế phát triển nhanh chóng đang phải đối mặt với một số vấn đề lớn làm thay đổi công công việc kinh doanh: toàn cầu hóa, cạnh tranh nhiều hơn, các quy định nghiêm ngặt hơn, thiếu lao động có đủ trình độ và chi phí tăng lên. Danh mục Băng thông rộng Không dây của Motorola về các giải pháp băng thông rộng không dây cho phép cả các môi trường sản xuất riêng rẽ và theo quá trình truy cập, di chuyển và quản lý mọi loại thông tin — bao gồm âm thanh, video và hình ảnh — theo thời gian thực.

 

 

 

TÍNH NĂNG VÀ LỢI ÍCH

 

Các giải pháp về thiết bị và hạ tầng Băng thông rộng Không dây của Motorola cung cấp:

 • Độ bao phủ và Khả năng kết nối trên toàn Doanh nghiệp
  Kết nối nhân viên và các khu vực chức năng trên toàn tổ chức.
 • Các mạng IP Hội tụ
  Truy cập âm thanh, video và thông tin dữ liệu trên một mạng hội tụ.
 • Nâng cao An toàn
  Hỗ trợ nhiều kết hợp giữa camera giám sát di động và cố định và kiểm soát truy cập.
 • Nâng cao Bảo mật Mạng
  Các giải pháp bảo mật đa tầng giúp nhà sản xuất đáp ứng các yêu cầu theo quy định.
 • Quản lý Khả năng Kinh doanh Liên tục
  Các kiến trúc dự phòng và dư thừa cho Băng thông rộng Không dây của Motorola giúp nhà sản xuất tránh được thời gian ngừng hoạt động tốn kém chi phí.

Tổ chức hợp lý Hoạt động Đầu cuối tới Đầu cuối

Một chuỗi dài các công nghệ băng thông rộng của Motorola giúp tổ chức hợp lý các hoạt động sản xuất từ đầu cuối tới đầu cuối, cho phép truyền thông và truy cập dữ liệu theo thời gian thực từ mọi nơi ảo, giảm chi phí sản xuất và tình trạng cung cấp không hiệu quả, cải tiến nhân viên, bảo mật dữ liệu và cơ sở, đẩy mạnh mối quan hệ giữa nhà cung cấp và khách hàng.Thách thức

Các điều kiện kinh doanh luôn thay đổi đang khiến hầu hết hoạt động vận chuyển phải đối mặt với một số thách thức nghiêm trọng, bao gồm nhu cầu:

 • Nâng cao hiệu suất của chuỗi cung ứng.
 • Giảm chi phí ở mọi phần trong chuỗi giá trị.
 • Cải tiến dịch vụ khách hàng.
 • Bảo vệ và bảo đảm con người và tài sản.
 • Tăng năng suất của nhân viên.
 • Tuân thủ các yêu cầu theo quy định.

Thông tin: Mẫu thức chung

Khi bạn xây dựng các chiến lược ứng phó của mình, hãy luôn ghi nhớ rằng có một trung tâm mẫu thức chung cho từng giải pháp ảo hóa có thể giải quyết thành công thách thức của bạn. Mẫu thức chung đó là thông tin và cụ thể là khả năng thấy được thông tin. Bạn cần thông tin cập nhật từng phút, có thể được truy cập ảo bởi bất kỳ ai cần biết, bao gồm nhân viên tại địa điểm và không tại địa điểm, khách hàng, nhà cung cấp, thậm chí cả chính phủ ở mọi nơi và bất kỳ đâu.

 

Chỉ có Motorola hiểu giải pháp không dây bên trong và bên ngoài. Công nghệ cải tiến của chúng tôi cung cấp một hệ sinh thái toàn diện tốc độ cao có khả năng cung cấp độ bao phủ và khả năng di động an toàn, rộng khắp cho phép truyền thông tin một cách liên tục.

 • SCSC
 • samsung
  domino piza
 • vnuni
  Burgurking
  cinebox
 • donuts
  Bobby Brewers
  paris
  VFS
 • Phacmarcy
  guardian
 • Emec
  Fujisu
  TSUCHIYA TSCO
 • DAFC
  aeon
  Viettel
  Starcafe
  popeyes
 • Phu Thai
  Avery
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)