Giải Pháp >> Sản Xuất

Ít gặp lỗi hơn và cải thiện quy trình sản xuất

Shop Floor Solutions for Manufacturing
Xác định và xác thực các bộ phận được sử dụng và đảm bảo đúng trình tự và hoàn thành các bước sản xuất.

Bằng cách tạo một luồng tài liệu liên tục, chính xác, thông suốt hơn về tình trạng máy và nguyên vật liệu, bạn sẽ ít gặp lỗi hơn và cải thiện quy trình sản xuất.

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍNH NĂNG VÀ LỢI ÍCH

 

 • Tự động hóa quy trình KANBAN của bạn, cho phép nhân viên ra hiệu bổ sung mà không cần dừng tiến độ làm việc.
 • Cho phép người xử lý nguyên vật liệu tìm và giao các bộ phận được yêu cầu nhanh hơn.
 • Giảm hàng tồn kho với việc bổ sung dựa trên dữ liệu cập nhật nhất.
 • Xác định và xác thực các bộ phận được sử dụng và đảm bảo đúng trình tự và hoàn thành các bước sản xuất.
 • Đạt được khả năng quan sát toàn bộ hàng tồn kho và quy trình sản xuất được đồng bộ hóa.
 • Giám sát việc sử dụng nhà máy, sự sắp xếp dây chuyền, thông lượng và hiệu quả của máy để tìm và khắc phục các vấn đề tiềm ẩn trước khi chúng có tác động xấu tới lịch trình.

 • vnuni
  aeon
 • Burgurking
  domino piza
  Bobby Brewers
 • Emec
  donuts
  Avery
  cinebox
 • Fujisu
  Phacmarcy
  guardian
  Viettel
 • DAFC
  TSUCHIYA TSCO
  Starcafe
  samsung
 • SCSC
  popeyes
  VFS
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)