Giải Pháp >> Sản Xuất

Giải pháp Ghi nhãn Phụ kiện Trực tiếp

Direct Part Marking Solutions for Manufacturing
Việc theo dõi các thành phần riêng lẻ có thể là một nhiệm vụ tốn kém khi các kỹ thuật gắn nhãn sản phẩm chuẩn không thể đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo thời gian. Ghi nhãn Phụ kiện Trực tiếp (DPM) cung cấp một giải pháp ghi nhãn vĩnh cửu đảm bảo khả năng đọc được trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm, ngay cả khi ở trong những môi trường khắc nghiệt của quy trình sản xuất.

Đáp ứng các yêu cầu về truy nguyên do các cơ quan lập pháp và chính phủ quy định, chẳng hạn như Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, với đầu đọc DPM hiệu quả cao của Motorola, một hệ thống thay thế tiết kiệm chi phí cho các hệ thống hình ảnh chuẩn.

 

 

TÍNH NĂNG VÀ LỢI ÍCH

 

Các lợi ích chính có thể nhận thấy bao gồm:
 

 • Tăng năng suất của nhân viên
 • Hợp lý hóa việc thu thập dữ liệu
 • Cải thiện độ chính xác của dữ liệu
 • Cải thiện chất lượng sản phẩm
 • Tuân thủ các quy định về truy nguyên theo cách tiết kiệm chi phí

 • samsung
  TSUCHIYA TSCO
  Burgurking
  donuts
 • DAFC
  VFS
 • Emec
  SCSC
  Bobby Brewers
 • Phu Thai
  Fujisu
 • paris
  Phacmarcy
 • Viettel
  vnuni
 • Avery
  popeyes
  Vinastar
 • aeon
  guardian
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)