Database Error
Message:MySQL Query fail: insert into global_statisc(tgtmp,ip,local) values('1550912359','3.82.52.91','/index.php')
MySQL Error:Table './vinapos_vinapos/global_statisc' is marked as crashed and should be repaired
Date:Saturday, February 23, 2019 at 8:59:19 AM
Script:/solutions/635/giai-phap-lien-ket-cua-hang-di-dong.html
Database Error
Message:MySQL Query fail: delete from global_statisc where tgtmp < 1550912259
MySQL Error:Table './vinapos_vinapos/global_statisc' is marked as crashed and should be repaired
Date:Saturday, February 23, 2019 at 8:59:19 AM
Script:/solutions/635/giai-phap-lien-ket-cua-hang-di-dong.html
Database Error
Message:MySQL Query fail: SELECT DISTINCT ip FROM global_statisc WHERE local='/index.php'
MySQL Error:Table './vinapos_vinapos/global_statisc' is marked as crashed and should be repaired
Date:Saturday, February 23, 2019 at 8:59:19 AM
Script:/solutions/635/giai-phap-lien-ket-cua-hang-di-dong.html
Giải pháp Liên kết Cửa hàng Di động
 

Giải Pháp >> Bán Lẻ

Giải pháp Liên kết Cửa hàng Di động

Mobile Store Associate Solutions for Retail
Nơi tốt nhất dành cho người quản lý và nhân viên kinh doanh là tại sàn kinh doanh tương tác với khách hàng. Bằng cách kết hợp máy tính di động và cơ sở hạ tầng không dây của Motorola với các ứng dụng của đối tác, Giải pháp Liên kết Cửa hàng của Motorola giúp giải thoát những người quản lý cửa hàng bán lẻ, nhân viên cửa hàng và giám sát viên khỏi bàn làm việc của họ và đưa họ tới sàn kinh doanh, giúp tăng năng suất và sự hài lòng của khách hàng.

 

 

 

 

 

TÍNH NĂNG VÀ LỢI ÍCH

 

 • SCSC
  Starcafe
 • aeon
 • Burgurking
 • DAFC
  Emec
  Viettel
  Bobby Brewers
  Fujisu
 • cinebox
 • Phacmarcy
  popeyes
  domino piza
  Vinastar
 • paris
 • TSUCHIYA TSCO
  Avery
  VFS
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)