Database Error
Message:MySQL Query fail: insert into global_statisc(tgtmp,ip,local) values('1550913582','3.82.52.91','/index.php')
MySQL Error:Table './vinapos_vinapos/global_statisc' is marked as crashed and should be repaired
Date:Saturday, February 23, 2019 at 9:19:42 AM
Script:/solutions/634/giai-phap-cho-diem-ban-hang.html
Database Error
Message:MySQL Query fail: delete from global_statisc where tgtmp < 1550913482
MySQL Error:Table './vinapos_vinapos/global_statisc' is marked as crashed and should be repaired
Date:Saturday, February 23, 2019 at 9:19:42 AM
Script:/solutions/634/giai-phap-cho-diem-ban-hang.html
Database Error
Message:MySQL Query fail: SELECT DISTINCT ip FROM global_statisc WHERE local='/index.php'
MySQL Error:Table './vinapos_vinapos/global_statisc' is marked as crashed and should be repaired
Date:Saturday, February 23, 2019 at 9:19:42 AM
Script:/solutions/634/giai-phap-cho-diem-ban-hang.html
Việc thanh toán được thực hiện nhanh và dễ dàng.
 

Giải Pháp >> Bán Lẻ

Giải pháp cho Điểm Bán hàng

Point of Sale Solutions for Retail
Đôi khi, tương tác duy nhất của người mua hàng với tổ chức của bạn là tại điểm bán hàng. Giải pháp cho Điểm Bán hàng (POS) của Motorola kết hợp công nghệ quét, thu thập chữ ký và thiết bị thanh toán, máy tính di động và cơ sở hạ tầng không dây của chúng tôi với các ứng dụng của đối tác để giúp đảm bảo rằng mọi lần đến thăm cửa hàng đều mang lại cho khách hàng một cảm nhận tốt về cửa hàng và công ty của bạn.

 

 

 

 

 

TÍNH NĂNG VÀ LỢI ÍCH

 

 • Fujisu
  Phacmarcy
  Viettel
  SCSC
 • TSUCHIYA TSCO
  samsung
  Emec
 • Bobby Brewers
  vnuni
 • DAFC
  paris
  aeon
 • domino piza
 • donuts
  guardian
  Avery
 • cinebox
  popeyes
 • Vinastar
  Burgurking
  VFS
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)