Database Error
Message:MySQL Query fail: insert into global_statisc(tgtmp,ip,local) values('1550915563','3.82.52.91','/index.php')
MySQL Error:Table './vinapos_vinapos/global_statisc' is marked as crashed and should be repaired
Date:Saturday, February 23, 2019 at 9:52:43 AM
Script:/solutions/633/giai-phap-khach-hang-danh-cho-ban-le.html
Database Error
Message:MySQL Query fail: delete from global_statisc where tgtmp < 1550915463
MySQL Error:Table './vinapos_vinapos/global_statisc' is marked as crashed and should be repaired
Date:Saturday, February 23, 2019 at 9:52:43 AM
Script:/solutions/633/giai-phap-khach-hang-danh-cho-ban-le.html
Database Error
Message:MySQL Query fail: SELECT DISTINCT ip FROM global_statisc WHERE local='/index.php'
MySQL Error:Table './vinapos_vinapos/global_statisc' is marked as crashed and should be repaired
Date:Saturday, February 23, 2019 at 9:52:43 AM
Script:/solutions/633/giai-phap-khach-hang-danh-cho-ban-le.html
Giải pháp Khách hàng dành cho Bán lẻ
 

Giải Pháp >> Bán Lẻ

Giải pháp Khách hàng dành cho Bán lẻ

Customer Solutions for Retail
Trang bị cho người mua hàng và doanh nghiệp của bạn Giải pháp Khách hàng dành cho Bán lẻ của Motorola. Hỗ trợ mua sắm tự phục vụ cho khách hàng của bạn thấy rằng bạn coi trọng thời gian và lòng trung thành của họ.

+Bằng cách kết hợp các công nghệ như cơ sở hạ tầng không dây, Hệ thống Mua sắm Cầm tay (Portable Shopping System - PSS) và Ki-ốt Micro MK2000 với các ứng dụng của đối tác, Giải pháp Điểm Bán hàng của Symbol biến mọi lượt thăm cửa hàng thành một trải nghiệm mua sắm mang tính cá nhân, khiến khách hàng cảm thấy hài lòng và muốn trở lại.

 

 

TÍNH NĂNG VÀ LỢI ÍCH

 

Cho khách hàng của bạn thấy rằng bạn coi trọng thời gian và lòng trung thành của họ.

 • Bobby Brewers
  samsung
  Viettel
 • vnuni
  donuts
  cinebox
 • SCSC
  Vinastar
  VFS
  Emec
 • Starcafe
 • DAFC
  Phacmarcy
  Phu Thai
 • guardian
  paris
 • domino piza
  TSUCHIYA TSCO
  Avery
 • Burgurking
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)