Database Error
Message:MySQL Query fail: insert into global_statisc(tgtmp,ip,local) values('1550912133','3.82.52.91','/index.php')
MySQL Error:Table './vinapos_vinapos/global_statisc' is marked as crashed and should be repaired
Date:Saturday, February 23, 2019 at 8:55:33 AM
Script:/solutions/632/giai-phap-quan-ly-hang-ton-kho-danh-cho-ban-le.html
Database Error
Message:MySQL Query fail: delete from global_statisc where tgtmp < 1550912033
MySQL Error:Table './vinapos_vinapos/global_statisc' is marked as crashed and should be repaired
Date:Saturday, February 23, 2019 at 8:55:33 AM
Script:/solutions/632/giai-phap-quan-ly-hang-ton-kho-danh-cho-ban-le.html
Database Error
Message:MySQL Query fail: SELECT DISTINCT ip FROM global_statisc WHERE local='/index.php'
MySQL Error:Table './vinapos_vinapos/global_statisc' is marked as crashed and should be repaired
Date:Saturday, February 23, 2019 at 8:55:33 AM
Script:/solutions/632/giai-phap-quan-ly-hang-ton-kho-danh-cho-ban-le.html
Giải pháp Quản lý Hàng tồn kho dành cho Bán lẻ
 

Giải Pháp >> Bán Lẻ

Giải pháp Quản lý Hàng tồn kho dành cho Bán lẻ

Inventory Management Solutions for Retail
Từ sân bốc hàng đến quầy thanh toán, Giải pháp Quản lý Hàng tồn kho của Motorola giúp bạn kiểm soát hàng tồn kho của mình. Bằng cách kết hợp máy tính di động, cơ sở hạ tầng không dây và đầu đọc thẻ nhận dạng tần số radio (RFID) với các ứng dụng của đối tác, giải pháp của chúng tôi giúp đảm bảo rằng hàng tồn kho của bạn được theo dõi một cách chính xác và hiệu quả trong từng quy trình.

 

 

 

 

 

TÍNH NĂNG VÀ LỢI ÍCH
 

 • popeyes
  guardian
  Emec
  Avery
 • Fujisu
  Starcafe
  cinebox
  DAFC
 • SCSC
 • aeon
 • samsung
  VFS
  Phu Thai
 • Bobby Brewers
 • TSUCHIYA TSCO
  donuts
  Viettel
  domino piza
 • Phacmarcy
  Vinastar
  paris
  Burgurking
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)