Giải Pháp >> Tiện ích

Giải pháp Tự động hóa Dịch vụ tại Hiện trường dành cho Dịch vụ sinh hoạt

FieldService Utilitiies

Cho phép tổ chức dịch vụ của bạn cung cấp thời gian phản hồi nhanh hơn, tăng số cuộc gọi dịch vụ, giảm chi phí đi lại và loại bỏ công việc giấy tờ với Giải pháp Tự động hóa Dịch vụ tại Hiện trường của Motorola. Các giải pháp này, kết hợp thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ doanh nghiệp và máy tính di động của Motorola và phần mềm của các đối tác, trang bị cho nhân viên những công cụ họ cần để: làm việc nhanh hơn; theo dõi và ghi chép nhân công, bộ phận và nguyên vật liệu được sử dụng; đáp ứng các nghĩa vụ hợp đồng; và lôi kéo khách hàng trong các cuộc gọi dịch vụ.

 

 • paris
  donuts
  DAFC
  vnuni
 • popeyes
  Emec
  Avery
 • domino piza
  Vinastar
 • Phacmarcy
  Fujisu
  Bobby Brewers
 • TSUCHIYA TSCO
  Burgurking
 • Viettel
  SCSC
  samsung
  aeon
 • Starcafe
  VFS
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)