Giải Pháp >> Giáo Dục

Băng thông rộng Không dây cho Giáo dục

Motowi4 Education
Danh mục giải pháp băng thông rộng không dây MOTOwi4™ của Motorola đang thu được thứ hạng cao trên thế giới cho những giải pháp giáo dục tốc độ cao, mạnh mẽ và có giá cả phù hợp của chúng tôi. Băng thông rộng không dây cho phép các ứng dụng cung cấp kết nối diện rộng và vượt trội trong việc giúp đỡ các học viện đáp ứng những thách thức của họ bằng cách hợp lý hóa hoạt động, giảm chi phí, tăng năng suất và tăng cường sao lưu và dự phòng. Ngày càng nhiều học viện giáo dục sử dụng công nghệ băng thông rộng không dây để giúp họ kiểm soát chi phí, loại bỏ tính thiếu hiệu quả và củng cố mối quan hệ giữa sinh viên, giảng viên và cộng đồng. Danh mục MOTOwi4 dẫn đầu ngành về cả chiều rộng và chiều sâu và cung cấp một hệ sinh thái tốc độ cao toàn diện.
 
 

TÍNH NĂNG VÀ LỢI ÍCH

 

Giải pháp thiết bị và cơ sở hạ tầng băng thông rộng không dây MOTOwi4 cung cấp:
Chúng tôi có kinh nghiệm trong việc triển khai mạng lưới trường học quốc gia đầu tiên trên thế giới (Macedonia Connects) và cho phép các môi trường giáo dục K-12 và giáo dục đại học thuộc mọi mô hình và quy mô đáp ứng nhanh chóng nhu cầu ngày càng tăng về dịch vụ tốc độ cao.

Thách thức
Hầu hết các học viện giáo dục đều phải đối mặt với những thách thức lớn, bao gồm nhu cầu:

 • Đáp ứng nhu cầu kết nối của sinh viên
 • Mở rộng vùng bao phủ tốc độ cao ra ngoài khuôn viên trường
 • Sử dụng vùng bao phủ làm lợi thế cạnh tranh
 • Tránh thời gian không hoạt động của mạng
 • Bảo vệ dữ liệu khỏi sử dụng trái phép
 • Hợp lý hóa hoạt động quản lý


Thông tin: Mẫu số Chung

Khi bạn xây dựng chiến lược phản hồi của mình, hãy nhớ rằng có một mẫu số chung cho hầu hết mọi giải pháp có thể đáp ứng thành công các thách thức của bạn. Mẫu số chung đó là thông tin.

 

Giải pháp thiết bị và cơ sở hạ tầng băng thông rộng không dây MOTOwi4 cung cấp:Khả năng kết nối

Giải pháp MOTOwi4 của Motorola giúp việc cung cấp khả năng truy cập Internet băng thông rộng cho sinh viên và giảng viên trở nên dễ dàng hơn, nhanh hơn và với giá cả phù hợp hơn từ hầu như mọi nơi cả ở trong và ngoài khuôn viên trường hoặc trên toàn khu vực trường.Cộng tác

Mạng băng thông rộng không dây MOTOwi4 mở rộng đáng kể phạm vi địa lý của giáo dục và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tương tác cũng như cộng tác thông qua khả năng truy cập nhanh hơn đối với kho nghiên cứu, thư viện trực tuyến, cổng đào tạo, hệ thống quản lý khóa học và nhiều hơn nữa.An ninh Mạng

Thông qua chuẩn mã hóa không dây DES và AES, các hệ thống băng thông rộng của Motorola giúp những trường học, khu vực trường, trường cao đẳng và đại học riêng lẻ tạo và duy trì các mức an ninh cao để hỗ trợ và bảo vệ yêu cầu giáo dục kép bao gồm sáng tạo mở và chia sẻ thông tin.An toàn cho Khuôn viên và Trường học

Trong thế giới luôn thay đổi hiện nay, an toàn cá nhân, bảo vệ cơ sở và tài sản, an ninh cho trung tâm dữ liệu và an toàn công cộng là những ưu tiên cao nhất của mọi môi trường giáo dục. Ngoài việc cung cấp khả năng truy cập diện rộng, mạng không dây tốc độ cao của Motorola còn cho phép các khả năng giám sát bằng video dựa trên IP hiện đại để nâng cao an ninh cho cơ sở và khuôn viên trường cũng như tăng cường an toàn cá nhân cho sinh viên, giảng viên và nhân viên.

 • SCSC
 • vnuni
  Burgurking
  Avery
  Viettel
 • cinebox
  samsung
 • Phu Thai
  TSUCHIYA TSCO
  aeon
  Vinastar
 • domino piza
  Emec
  Bobby Brewers
  Phacmarcy
 • popeyes
  Starcafe
  VFS
 • paris
  Fujisu
 • DAFC
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)