Giải Pháp >> Chính Phủ

Hệ thống Toàn tiểu bang

Statewide Communication Systems
Ngày càng nhiều tiểu bang chuyển sang mạng toàn tiểu bang khi họ nhận ra rằng mạng hiện tại của mình không chỉ không hợp thời mà còn kém hiệu quả hơn trong việc phục vụ các nhu cầu của nhân viên và cộng đồng.

Với mạng toàn tiểu bang, người dùng có thể nói chuyện với nhau hầu như từ khắp mọi nơi trong bang. Bằng cách chia sẻ một đường truyền hoặc cơ sở hạ tầng chung, các cơ quan chính phủ, khu vực trường và — nếu muốn — bộ phận tư có thể hoạt động một cách an toàn, hiệu quả với mức giá phù hợp trên cùng một mạng. Sự tương kết này cho phép nhiều cơ quan và tổ chức làm được nhiều hơn so với khi họ hoạt động độc lập.

 

CHỨC NĂNG VÀ LỢI ÍCH

 

 • Các viên chức về an toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ của họ với hiệu suất cao hơn nhờ vào khả năng truy cập nhanh hơn và chính xác hơn vào thông tin cần thiết.
 • Sự tương kết giữa các cơ quan tiểu bang, địa phương và liên bang khác nhau đã trở thành hiện thực — một khả năng cần thiết trong những tình huống thảm họa.
 • Cơ sở hạ tầng chia sẻ giúp giảm chi phí về cơ sở và trang thiết bị yêu cầu.
 • Cộng đồng có thể nhận được nhiều dịch vụ an toàn công cộng hơn vì cơ sở hạ tầng chia sẻ cho phép tương kết trực tiếp giữa các cơ quan.
 • Khả năng truy cập nhanh của người dùng trên mạng đường trục thậm chí còn đáng tin cậy hơn nhờ vào việc sử dụng dải tần hiệu quả.

 • DAFC
  VFS
  popeyes
 • donuts
  Phacmarcy
  Starcafe
  Avery
  vnuni
 • guardian
  Phu Thai
 • samsung
  Emec
  Bobby Brewers
 • Viettel
  paris
  Fujisu
 • TSUCHIYA TSCO
 • cinebox
  SCSC
  aeon
  Vinastar
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)