Giải Pháp >> Chính Phủ

Giải pháp của hệ thống Dimetra của Motorola

Dimetra TETRA
Giải pháp truyền thông TETRA nâng cao dành cho dữ liệu và thoại trọng điểm.

Giải pháp của Motorola cung cấp truyền thông an toàn, đáng tin cậy và hiệu quả được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của những thị trường khác nhau. Danh mục đầy đủ của chúng tôi cho phép khách hàng tập trung vào nhiệm vụ của họ, chứ không phải công nghệ. Thông tin tốt hơn, quyết định sáng suốt hơn, kết quả tốt hơn.
 

 • Viettel
 • aeon
  Vinastar
  Fujisu
 • VFS
  Phacmarcy
 • TSUCHIYA TSCO
  donuts
  vnuni
 • paris
  Burgurking
  guardian
 • Emec
 • Avery
  domino piza
 • Bobby Brewers
  popeyes
  samsung
  DAFC
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)